Kontrola dostępu to wszystkie narzędzia służące weryfikacji uprawnień użytkowników do wstępu na dany teren lub do strefy w obiekcie. Większość systemów to współdziałające ze sobą urządzenia wejściowe i wyjściowe. W sprawnie działającym układzie sygnał jest przekazywany w celu udostępnienia wejścia dla wchodzącej osoby lub wjeżdżającego pojazdu. W dzisiejszym artykule wymieniamy najważniejsze elementy często spotykanych systemów kontroli dostępu.

Najważniejsze metody kontroli dostępu

W wielu obiektach kontrola dostępu realizowana jest za pomocą skutecznych metod. Do urządzeń, które umożliwiają weryfikację użytkowników budynków, należą:

1. szyfratory,

2. karty,

3. skanery.

Są to podstawowe urządzenia wykorzystywane do kontroli dostępu (Warszawa jest miejscem dynamicznego rozwoju całej branży z uwagi na liczne obiekty, które wymagają rozwiązań umożliwiających kontrolę). Przykładem mogą być karty RFID. Po przyłożenia karty do odpowiedniego czytnika następuje weryfikacja uprawnień użytkownika do wejścia na obszar objęty kontrolą. Z kolei użycie szyfratora polega na wpisaniu kombinacji znaków, która odblokowuje bramę lub drzwi. Spotykany jest m.in. w budynkach mieszkalnych i jego rolą jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców.

Udostępnianie stref chronionych przez urządzenia wyjściowe

Są to przede wszystkim rygle elektromagnetyczne i zamki elektryczne, a także tradycyjne rozwiązania takie jak bramy, szlabany i blokady parkingowe. Dwa pierwsze urządzenia spotykane są przede wszystkim w budynkach i na obiektach przemysłowych, gdzie zapewniają kontrolę dostępu dla pracowników poszczególnych stref. Z kolei bramy i szlabany spotyka się najczęściej na wjeździe na teren zakładu pracy lub osiedla. W dostarczaniu sprzętu do realizacji tego zadania zajmują się firmy takie jak Abram II z Warszawy. Oferują swoim klientom duży wybór urządzeń i systemów służących do profesjonalnej kontroli dostępu dopasowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań. Kontrola dostępu rozumiana jest jako najważniejszy element zabezpieczeń obiektu i terenu. Polega na przyznawaniu uprawnień i weryfikacji prawa do wejścia na dany obszar. Potwierdzanie uprawnień przebiega za pomocą zeskanowania specjalnej karty w czytniku lub wpisania kodu odblokowującego dostęp.