W dzisiejszych czasach jest pełno konfliktów we wszystkich częściach świata. Nawet w rodzinach są różnego rodzaju konflikty a w biznesie w szczególności. Tak, więc z konfliktem mamy do czynienia w sytuacji, gdy występują sprzeczności interesów lub sprzeczności poglądów obu stron konfliktu. Konflikt najczęściej może dotyczyć faktów, metod jak również celów. Zazwyczaj jeżeli w jakimkolwiek przedsiębiorstwie występują konflikty kierownik bądź też inna osoba próbuje je rozwiązać tak aby obie strony nie czuły się pokrzywdzone. Do metod rozwiązywania konfliktów należy między innymi: współdziałanie, kompromis, konfrontacja. Jednak często zdarza się, że obie strony konfliktu nie chcą ustąpić zagłębiając się w niego coraz bardziej. Ludzie posiadają także różne rodzaje zachowań, do których to zaliczyć można między innymi: zachowania bierne, czyli brak akceptacji siebie ale akceptacja innych, agresywne czyli akceptacja siebie a brak akceptacji innych, asertywne czyli akceptacja siebie jak również innych.