Z roku na rok przybywa działalności gospodarczych, wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy do końca, jak to właściwie jest, jaka to trudna praca. Telefon o każdej porze dnia i nocy, ciągłe pytania, pretensje. Jednak mimo tych trudności ludzie podejmują wyzwanie.

Przed rozpoczęciem legalnej pracy na własny rachunek należy wypełnić wiele dokumentów, zgłosić własną działalność, a wypełniając papiery wybrać właściwy kod PKD.

Czym właściwie jest kod PKD?

Na początek warto rozwinąć skrót, pod nim kryje się Polska Klasyfikacja Działalności. Czy coś więcej Ci to mówi? Jeśli nadal nie masz pojęcia warto sięgnąć do internetu, gdzie znajdziemy wyjaśnienie. Z punktu prawnego jest to umownie przyjęty podział, klasyfikacja rodzajów działalności gospodarczej, wszystko zależy od rodzaju podjętej działalności. Inni uważają, że są to czyste statystyki, na ich podstawie analizowany jest rodzaj wykonywanej działalności. Ładnie brzmi, jednak przy wypełnianiu dokumentów wiele osób napotyka duże problemy. Który dział wybrać, lista kodów PKD jest bardzo długa, wśród nich można oczywiście odnaleźć Górnictwo i geologię, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna, Budownictwo, Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych czy też Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby. A to zaledwie garstka. Każda dziedzina jest dokładnie przyporządkowana.

Osoby, które będą chciały otworzyć firmę, będą musiały po prostu wybrać odpowiedni kod.