Każde przedsiębiorstwo nawet ta nowo otwierana działalność gospodarcza potrzebuje pracowników. Zazwyczaj przedsiębiorca zaprasza do siebie osobę szukającą pracy na tak zwaną rozmowę kwalifikacyjną. W niektórych działalnościach potrzebne są specjalne uprawnienia o które na takiej rozmowie na pewno jest mowa. Podczas takiej rozmowy można ocenić zachowanie, sposób myślenia, czy dana osoba jest szczera i uczciwa. Jeżeli kandydat spełnia wszystkie oczekiwania pracodawca jest w stanie go zatrudnić. Początkowo może to być okres próbny a po jego zakończeniu kandydat otrzyma umowę. Jeżeli tego wymaga rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej pracownik musi odbyć dodatkowe szkolenia aby doskonalić swoje umiejętności. Każdy pracownik posiada zakres swoich obowiązków, za które to jest odpowiedzialny. Musi przestrzegać czasu pracy oraz wykorzystywać go w sposób efektywny jak również musi przestrzegać zasad BHP. Każdy pracownik musi także przestrzegać w miejscu pracy porządku.