Każda działalność gospodarcza można prowadzić w różnych formach organizacyjno-prawnych. Taki wybór formy zależy od rozmiarów działalności, od liczby osób w nią zaangażowanych jak również od celów tej działalności. W takich sytuacjach można wyróżnić pojedyncze podmioty gospodarcze czyli jest to podmiot, który tylko reprezentowany jest przez osobę fizyczną na przykład jeden kupiec, jeden wytwórca itp. W sytuacji gdy pojedynczy podmiot gospodarczy nie dysponuje odpowiednim kapitałem, umiejętnościami, kwalifikacjami czy też odpowiednim pomieszczeniem nie może on otworzyć własnej działalności gospodarczej. Wówczas może jedynie podjąć współpracę z innymi jednostkami i w tej sytuacji może zawrzeć umowę spółki. Dlatego też właśnie dzięki powstaniu spółki może a nawet ma w ogóle szansę otwarcia własnej działalności gospodarczej. Każdą spółkę można otworzyć na podstawie przepisów kodeksu cywilnego czy też kodeksu spółek handlowych. Wówczas wspólnie z innymi osobami mogą prowadzić swój biznes.