Nie zawsze mamy do czynienia z jedną osobą negocjującą z jednej, oraz z jedną po drugiej stronie. Czasem negocjuje cały zespół negocjacyjny, którego skład powinien być starannie dobrany. W zależności od tego, z jaką negocjacją będziemy mieć do czynienia, taki skład zespołu powinien zostać wybrany.

W zespole dana osoba będzie mieć swoje funkcje i zadania. Jeżeli chcemy, by przebiegało to sprawnie, należy udzielić tym osobom szczegółowe wytyczne. W zadaniach może być zawieranie transakcji, protokołowanie, załatwianie spraw transportowych, logistycznych, porozumiewanie się z krajową centralą firmy, zatrudnienie tłumacza. Wszystkie ważne papiery winny być gotowe jeszcze przed rozpoczęciem negocjacji oraz przygotowany powinien być projekt porozumienia. By ułatwić pracę, można zasięgnąć rady ekspertów.

W każdym takim zespole powinien być jeden lider, druga osoba powinna twardo podważać wszelakie argumenty ze strony przeciwników, a trzecia jest tak zwanym obserwatorem – patrzy, jaka reakcja nastąpiła po stronie oponentów.