Każda spółka jawna jest także spółką osobową dlatego też prowadzi ona przedsiębiorstwo pod własną nazwą. Taką spółkę zawiązuje się na podstawie umowy, która zawarta jest przez wszystkich wspólników na piśmie. Zawierana jest także pod rygorem nieważności ale za to nie wymaga ona formy aktu notarialnego. Taka umowa spółki jawnej powinna zawierać firmę oraz siedzibę spółki, powinna także określać wysokość wkładów wnoszonych do tej spółki przez wszystkich wspólników jak również wysokość ich wartości, przedmiot działalności jak również umowa powinna określać czas trwania tej spółki. Spółka podlega natomiast zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska wszystkich wspólników tej spółki. Wkładem, który został wniesiony do tej spółki mogą być rzeczy na przykład samochód, nieruchomość a także inne świadczenia na rzecz spółki na przykład świadczenie pracy. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować interesy spółki. Jednak za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie ponosi wynagrodzenia.