Każdy pracownik danego przedsiębiorstwa boi się jego prywatyzacji a zarazem, że w jej celu następować będą zwolnienia pracowników. Prywatyzacja oznacza przechodzenie w gospodarce od własności państwowej do własności prywatnej. Takie przekształcenie następuje poprzez sprzedaż mienia państwowego lub też poprzez jego udostępnienie osobom fizycznym lub też prawnym. Tak, więc oznacza ona szereg nieuniknionych zmian jakie na pewno zajdą. Jednak podstawowym zadaniem prywatyzacji jest podniesienie efektywności w skali przedsiębiorstw a nawet w skali całej gospodarki. Chodzi głównie o to aby skierować działalność przedsiębiorstw na maksymalizację zysku oraz na wzrost wartości ich majątku. Każde sprywatyzowane przedsiębiorstwo może swobodnie i bez żadnych przeszkód kształtować swoją strukturę organizacyjną . Każda prywatyzacja zmniejsza zaangażowanie środków państwowych w działalność gospodarczą dzięki zmniejszeniu lub też całkowitemu wyeliminowaniu dotacji i subwencji, które świadczone są przez budżet.