W dzisiejszych czasach tylko osoby, które pracują od początku powstania danego przedsiębiorstwa państwowego cieszą się stałą pracą. Przedsiębiorstwo państwowe jest wyodrębnioną organizacyjne, ekonomicznie jak również prawnie jednostką gospodarczą, która utworzona jest przez upoważniony do tego organ administracji państwowej. Każde przedsiębiorstwo posiada odrębność organizacyjną, która to polega na tym, że przedsiębiorstwo stanowi wydzieloną z całości gospodarki narodowej jednostkę organizacyjną, która posiada swoją nazwę jak również miejsce czyli siedzibę. Cecha ta określa także rodzaj prowadzonej działalności przedsiębiorstwa. Odrębność prawną przedsiębiorstwo uzyskuje z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Każde przedsiębiorstwo posiada także samodzielność co oznacza, że organy przedsiębiorstwa państwowego decydują w sposób niezależny o wszystkich sprawach, które dotyczą przedsiębiorstwa. Wszystkie przedsiębiorstwa posiadają samodzielność w dysponowaniu swoim majątkiem.