Spółka akcyjna jest spółką, która posiada osobowość prawną. Tworzy się ją przez notarialnie sporządzony statut spółki jak również przez wpis do sądowego rejestru handlowego. Tak, więc minimalny kapitał, który trzeba wnieść do spółki to 500 000złotych. Udziałowcy tej spółki czyli tak zwani akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości posiadanych akcji, czyli nie odpowiadają oni całym swoim majątkiem osobistym. Akcjonariusze, którzy są członkami zarządu tej spółki odpowiadają wobec skarbu Państwa z tytułu zaległych podatków całym swoim majątkiem. Zysk takiej spółki rozdzielany jest proporcjonalnie do nominalnej wartości akcji. Tak, więc jeżeli ktoś posiada akcje może, więc wejść do takiej spółki i stać się jej udziałowcem czyli prowadzić swój biznes. Spółki akcyjne są w stanie zgromadzić nawet bardzo duże kapitały. Dlatego właśnie forma spółki akcyjnej jest typowa dla dużych jak i bardzo dużych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, banków, towarzystw ubezpieczeń oraz przedsiębiorstw komunikacyjnych.