Koszty powstają wtedy kiedy zyski są mniejsze od ponoszonych kosztów. Każde przedsiębiorstwo czy to usługowe, budowlane czy też nastawione na produkcję żywności ponosi koszty związane z całym procesem produkcji, zakupem maszyn, zatrudnieniu pracowników, pokryciu wszystkich kosztów transportu oraz wszystkich innych kosztów. Często jednak koszty są tak duże, że zyski, które są osiągane nie są w stanie pokryć takiego zadłużenia. Tak, więc w takiej sytuacji może nastąpić zmniejszenie liczby pracowników, zmniejszenie produkcji. Producent będzie chciał ograniczyć wszystkie koszty. Może nawet nastąpić zamknięcie takiego biznesu ponieważ jego prowadzenie nie będzie się opłacała a wręcz przeciwnie jego właściciel będzie musiał dokładać pieniądze z własnej kieszeni na pokrycie powstających kosztów. Tak, więc w dzisiejszych czasach trzeba dobrze przemyśleć decyzję o otwarciu własnej działalności gospodarczej jak również trzeba wybrać jej rodzaj żeby przynosił największe zyski.