Wszyscy z nam mają jakieś zainteresowania, coś co lubimy robić w wolnym czasie. Nasze zainteresowania często pokrywają się z wykonywanym zawodem. Doczytaj do końca, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o predyspozycjach zawodowych.

Predyspozycja oznacza skłonności (często także wrodzone) oraz zdolności do wykonywania czegoś. Predyspozycje możemy mieć właściwie we wszystkim – zaczynając od upodobań kulinarnych po predyspozycje zawodowe. W codziennym życiu każdego człowieka takie predyspozycje są widoczne. Każdy jest inny, więc wszyscy mogą mieć różne upodobania do danych rzeczy. Często podejmując się jakiegoś zadania czy pracy wiele osób nie bierze pod uwagę swoich predyspozycji zawodowych, co może przełożyć się na gorsze wyniki czy brak zadowolenia związanego z wykonywanymi czynnościami.

Jakie są predyspozycje zawodowe?

Pracodawcy szukając pracownika idealnego na dane stanowisko często mają z tym niemały problem. Zazwyczaj są kandydaci, którzy złożyli swoje CV, ale niestety zazwyczaj są to osoby, które nie do końca pasują na dane stanowisko. Prawda jest też taka, że oferta pracy na takim samym stanowisku może być różna w innych miejscach. Przykładowo w jednej kawiarni od pracowników wymagane będzie zrobienie ozdób na piance w kawie, a w innej tylko wykonanie samej pianki. Szukając więc pracy należy także wziąć pod uwagę powyższy element, czyli dopasowanie naszych umiejętności do danej oferty.

Jakie są predyspozycje zawodowe każdego z nas określa wiele rzeczy. Są to przykładowo umiejętności, doświadczenia oraz przystosowanie do danej sytuacji. Predyspozycje mogą być najróżniejsze. W dzisiejszych czasach dla wielu pracodawców ważne jest, aby jego pracownicy posiadali odporność na stres oraz umiejętność szybkiego wykonania zleconych mu zadań.

Predyspozycje zawodowe rodzaje

Do każdego zawodu istnieją określone predyspozycje, które są bardzo przydatne w wykonywaniu pracy. Aby odkryć, jakie predyspozycje zawodowe są nam bliskie należy dokładnie przeanalizować cały nasz życiorys zawodowy.

Predyspozycje zawodowe rodzaje :

1. Predyspozycje kierownicze. Posiadają je osoby, które potrafią zarządzać ludźmi, dobrze się komunikować z innymi poprzez pracę zespołową oraz wykonywać wiele zadań jednocześnie. Predyspozycji takich nie będą posiadały osoby, które nie lubią kontaktów z ludźmi, nie mają dobrej organizacji pracy oraz są mało asertywne, co oznacza że posiadają zdolność do podejmowania samodzielnych decyzji.

2. Predyspozycje społeczne. Osoby, które je mają są bardzo komunikatywne, lubią i potrafią pracować w zespole. Ciągle są w ruchu i wszystko je interesuje.

3. Predyspozycje metodyczne. To takie, które wspomagają różnego rodzaju projekty naukowe. Osoby, które mają takie predyspozycje to umysły analityczne.

4. Predyspozycje innowacyjne. Mają je osoby, które są kreatywne, wszędzie widzą możliwości.

5. Predyspozycje przedmiotowe. Wspomagają pracę osobom, które produkują różnego rodzaju przedmioty, produkty fizyczne. Posiadają je artyści, rzemieślnicy.