Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych tematów, winniśmy się zapoznać z samym pojęciem negocjacji. Czym one są, jakie aspekty należy brać pod uwagę podczas tworzenia definicji.

Przede wszystkim należy podkreślić, że w procesie negocjacji, która jest jednym z rodzajów komunikacji, uczestniczą dwie strony – mają one odmienne interesy, w których starają się uzyskać porozumienie. Do negocjacji dochodzi wtedy, gdy jedna strona nie zgadza się na to, co jest zaproponowane – może być to opinia lub rozwiązanie sytuacji. Kiedy dwie strony się nie zgadzają, rodzi się konflikt – negocjacje są używane w celu załagodzenia tego konfliktu i znalezienia konstruktywnego wyjścia w danej sytuacji.

Wyjście musi mieć taki charakter, by obie strony mogły czuć się zadowolone po jego zaakceptowaniu. Są pewne podstawowe elementy negocjacji. Przede wszystkim, musimy odizolować się na chwilę od rzeczywistego problemu po to, by spojrzeć chłodnym okiem na nasze cele, a nie na to, na jakiej pozycji się znajdujemy.