Prowadzenie księgowości, rozliczanie się z urzędem skarbowym to tylko niektóre elementy działalności, które każdy właściciel, przedsiębiorca musi realizować w ramach prowadzenia działalności, niezależnie od tego, jak duże jest przedsiębiorstwo. Niektórzy, szczególnie w przypadku mniejszych firm decydują się na samodzielne prowadzenie księgowości, jednak w przypadku dobrze prosperujących, większych firm zazwyczaj zajmuje się tym biuro rachunkowe usługi.

W biurach rachunkowych pracują takie osoby, które posiadają nie tylko odpowiednie wykształcenie, a także i umiejętności, które pozwalają im na sprawne, rzetelne i poprawne dokonywanie obliczeń, księgowania i załatwiania spraw, które znajdują się w obrębie księgowości. Wśród tych najbardziej popularnych zadań wymienia się na przykład takie jak rozliczanie z urzędem skarbowym, prowadzenie księgi przychodów i rozchodów, czy też zajmowanie się sprawami, które są związane z podatkiem VAT. W przypadku prowadzenia księgowości bardzo ważne są nie tylko umiejętności i doświadczenie, ale i stosowanie się do obowiązujących aktualnie przepisów.