Pracownicy często mają problem z napisaniem odpowiedniego podania o przedłużenie umowy o pracę oraz nie wiedzą, kiedy należy podjąć takie działanie. Może uważasz, że jesteś świetnym pracownikiem? W takim razie powinieneś na poważnie zastanowić się nad złożeniem prośby o podwyżkę. Informacje znajdziesz poniżej.

Jak napisać podanie o przedłużenie umowy o pracę?

Przed złożeniem podania o przedłużenie umowy o pracę należy pamiętać przede wszystkim o tym, że przedłużenie umowy po upływie 33 dni nie należy już do obowiązków pracodawcy. W sytuacji, gdy kobieta-pracownik jest w ciąży, to jej umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu. Nie jest to możliwe, gdy taka kobieta została zwolniona dyscyplinarnie lub w umowie o pracę widnieje informacja, że zatrudniona jest jedynie na okres próbny.

Okres wypowiedzenia – jest to inaczej mówiąc czas na przedłużenie umowy. Istnieją terminy uzależnione od długości zatrudnienia, na podstawie których określony jest czas na wypowiedzenie.
1. W przypadku zatrudnienia poniżej 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie.
2. W przypadku zatrudnienia powyżej 6 miesięcy – okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
3. W przypadku zatrudnienia powyżej 6 lat – okres wypowiedzenia umowy wynosi 3 miesiące.

Jak napisać podanie o przedłużenie umowy o pracę?

Podanie o przedłużenie umowy o pracę powinno zawierać następujące elementy :

1. Miejscowość, data złożenia podania.
2. Nasze dane (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, nr pesel).
3. Dane osoby, do której zwracamy się z podaniem. Może to być nasz bezpośredni pracodawca.
4. Zwrot grzecznościowy skierowany w stosunku do osoby, do której zwracamy się z wnioskiem.
5. Treść: zwrot z prośbą o kontynuację zatrudnienia i przedłużenia umowy, informacja o dacie zatrudnienia wraz z zajmowanym stanowiskiem.
6. Treść: Informacja o tym, że podczas trwania zatrudnienia uzyskaliśmy niezbędną wiedzę oraz umiejętności potrzebne do wykonywania danej pracy.
7. Treść: Informacja o tym, w jaki sposób wykonywaliśmy swoje obowiązki oraz przestrzegaliśmy/nie przestrzegaliśmy przepisów.
8. Treść: Wyrażenie chęci dalszej kontynuacji pracy na danym stanowisku. Prośba o pozytywne rozpatrzenie prośby.
9. Podpis złożony osobiście.

Podanie o przedłużenie umowy i podwyżkę

Czasem zdarzają się takie sytuacje, gdy czujemy, że należy nam się podwyżka, ale nie mamy zbytnio sposobności i pewności siebie, aby poprosić o to swojego pracodawcę. Idealnym rozwiązaniem w takiej sytuacji może okazać się przedłużenie umowy. Oczywiście musimy mieć pewność, że pracodawca przedłuży nam umowę. Gdy wiemy, że tak będzie, to śmiało możemy składać razem w jednym podanie o przedłużenie umowy i podwyżkę. Jest to fajne rozwiązanie.

Przy przedłużeniu umowy przypominamy naszemu pracodawcy o sobie oraz pokazujemy, że jesteśmy wartościowymi pracownikami. W jednym piśmie lub dwóch oddzielnych tworzymy podanie. Część o przedłużenie umowy powinna zawierać tradycyjnie wszystkie swoje elementy, a część dotycząca podwyżki powinna być odpowiednio uzasadniona. Możemy użyć argumentów dotyczących naszego bezpośredniego powiązania z w rozwój, funkcjonowanie oraz wyniki firmy.