Błędy zdarzają się wszędzie. Jesteśmy tylko ludźmi. Systemy również nie są nieomylne. W pojęciu walidacja i weryfikacji również. Istotna jest tam reprezentacja systemu. Powinien do tego dążyć każdy model, należy obserwować jego zachowania, a także zależność od rzeczywistego działania. Nie na każdym przykładzie można przyznać cechy rzeczywiste. Weźmy za przykład budownictwo. Przykładowo dom wykonany według projektu w skali jeden do jednego. Taki budynek akurat nie zawiera cechy obiektu rzeczywistego. Inaczej może być z samym modelem domu.

Przykłady błędów

Badacz George Boks to statystyk. Uważał on, że wszystkie modele tsk naprawdę są błędne i tylko niewiele z nich tak szczerze mówiąc jest użytecznych. Tak jak i wiele innych, to zadanie nie jest proste. Jak było wcześniej wspomniane błędy zdarzają się wszystkim, w przypadku naszych systemów może wystąpić również błąd walidacji. Każdy kolejny model musi być stworzony poważnie, z rozmysłem, musi być adekwatny oraz jie może zawierać błędów logicznych. Na takim stanie rzeczy, można zakończyć pracę nad nim. Każdy model musi przejść oczywiście przez weryfikację oraz przez walidację. Jest to seria operacji, która ma na celu jego uszczegółowienie. Dzieje się tak dlatego, że każdy model musi być przygotowany do tego, aby mógł sprostać wszystkim swoim zadaniom. Najczęściej popełniane błędy to błędy funkcjonalne, systemowe, przetwarzania, kodowania, oraz dokumentacyjne. Całe to poddawanie próbom modele, ma na celu nic inne jak ocenienie ich wiarygodności. Błędy można również podzielić na kilka różnych grup. Jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby te błędy odnaleźć, zweryfikować, a następnie usunąć.