Miesiąc: luty 2014

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest spółką, która posiada osobowość prawną. Tworzy się ją przez notarialnie sporządzony statut spółki jak również przez wpis do sądowego rejestru handlowego. Tak, więc minimalny kapitał, który trzeba wnieść do spółki to 500 000złotych. Udziałowcy tej spółki czyli tak zwani akcjonariusze odpowiadają za zobowiązania spółki tylko do wysokości posiadanych akcji, czyli nie odpowiadają oni całym swoim majątkiem osobistym. Akcjonariusze, którzy są członkami zarządu tej spółki odpowiadają wobec skarbu Państwa z tytułu zaległych podatków całym swoim majątkiem. Zysk takiej spółki rozdzielany jest proporcjonalnie do nominalnej wartości akcji. Tak, więc jeżeli ktoś posiada akcje może, więc wejść do takiej spółki i stać się jej udziałowcem czyli prowadzić swój biznes. Spółki akcyjne są w stanie zgromadzić nawet bardzo duże kapitały. Dlatego właśnie forma spółki akcyjnej jest typowa dla dużych jak i bardzo dużych przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, banków, towarzystw ubezpieczeń oraz przedsiębiorstw...

Czytaj więcej

Spółka jawna

Każda spółka jawna jest także spółką osobową dlatego też prowadzi ona przedsiębiorstwo pod własną nazwą. Taką spółkę zawiązuje się na podstawie umowy, która zawarta jest przez wszystkich wspólników na piśmie. Zawierana jest także pod rygorem nieważności ale za to nie wymaga ona formy aktu notarialnego. Taka umowa spółki jawnej powinna zawierać firmę oraz siedzibę spółki, powinna także określać wysokość wkładów wnoszonych do tej spółki przez wszystkich wspólników jak również wysokość ich wartości, przedmiot działalności jak również umowa powinna określać czas trwania tej spółki. Spółka podlega natomiast zgłoszeniu do sądu rejestrowego. Firma spółki jawnej powinna zawierać nazwiska wszystkich wspólników tej spółki. Wkładem, który został wniesiony do tej spółki mogą być rzeczy na przykład samochód, nieruchomość a także inne świadczenia na rzecz spółki na przykład świadczenie pracy. Każdy wspólnik ma prawo reprezentować interesy spółki. Jednak za prowadzenie spraw spółki wspólnik nie ponosi...

Czytaj więcej

Spółki

Każda działalność gospodarcza można prowadzić w różnych formach organizacyjno-prawnych. Taki wybór formy zależy od rozmiarów działalności, od liczby osób w nią zaangażowanych jak również od celów tej działalności. W takich sytuacjach można wyróżnić pojedyncze podmioty gospodarcze czyli jest to podmiot, który tylko reprezentowany jest przez osobę fizyczną na przykład jeden kupiec, jeden wytwórca itp. W sytuacji gdy pojedynczy podmiot gospodarczy nie dysponuje odpowiednim kapitałem, umiejętnościami, kwalifikacjami czy też odpowiednim pomieszczeniem nie może on otworzyć własnej działalności gospodarczej. Wówczas może jedynie podjąć współpracę z innymi jednostkami i w tej sytuacji może zawrzeć umowę spółki. Dlatego też właśnie dzięki powstaniu spółki może a nawet ma w ogóle szansę otwarcia własnej działalności gospodarczej. Każdą spółkę można otworzyć na podstawie przepisów kodeksu cywilnego czy też kodeksu spółek handlowych. Wówczas wspólnie z innymi osobami mogą prowadzić swój...

Czytaj więcej

Ankieta

Prowadzisz własny biznes?

View Results

Loading ... Loading ...

Polecamy przeczytać